“Goede leiders bewegen hun medewerkers naar de stip aan de horizon”

Wat vind jij nou een goede leider? Dit is een vraag die mij regelmatig wordt gesteld. En ik hoef daar niet lang over na te denken want in de afgelopen 15 jaar heb ik inspirerende leiders ontmoet die met positief effect een organisatie verder hebben gebracht. Een goede leider is iemand die in staat is om echt te luisteren wat er wordt gezegd, iemand die motiveert en inspireert maar ook het lef heeft om rentmeester en voorbeeld te zijn voor de ambities van de organisatie. Een goede leider is iemand die begrijpt dat het succes van een (organisatie)verandering afhangt hoe hij zijn rol pakt in samenwerking met zijn managementteam. Medewerkers kijken immers altijd naar boven wat hun baas doet. Dat deden ze gisteren, dat doen ze vandaag en dat gaan ze morgen ook doen. Goede leiders zijn in mijn ogen in staat om hun medewerkers in beweging te krijgen bij veranderingen en die vanuit de visie en ambitie van de organisatie vertrekt richting de stip aan de horizon.

 
 

Visie op leiderschap

Wat vind jij nou een goede leider? Dit is een vraag die mij regelmatig wordt gesteld. En ik hoef daar niet lang over na te denken want in de afgelopen 15 jaar heb ik inspirerende leiders ontmoet die met positief effect een organisatie verder hebben gebracht. Een goede leider is iemand die in staat is om echt te luisteren wat er wordt gezegd, iemand die motiveert en inspireert maar ook het lef heeft om rentmeester en voorbeeld te zijn voor de ambities van de organisatie. Een goede leider is iemand die begrijpt dat het succes van een (organisatie)verandering afhangt hoe hij zijn rol pakt in samenwerking met zijn managementteam. Medewerkers kijken immers altijd naar boven wat hun baas doet. Dat deden ze gisteren, dat doen ze vandaag en dat gaan ze morgen ook doen. Goede leiders zijn in mijn ogen in staat om hun medewerkers in beweging te krijgen bij veranderingen en die vanuit de visie en ambitie van de organisatie vertrekt richting de stip aan de horizon.

 

Blog

Inspirerend leiderschap

De telefoon ging. Een netwerkpartner vroeg mij of ik tijd en zin had om een transitie te begeleiden. De betreffende organisatie zou verkocht gaan worden aan een Nederlandse moeder, kreeg een nieuwe directie en wilde het Nieuwe Werken gaan introduceren. Mijn oren klapperden. Dat klonk gaaf: een verbouwing, een vernieuwing, een verbetering, kortom volop dynamiek en beweging. Ik eindigde ons aangename gesprek met de betoverende woorden: “Ja, ik wil.”

Ik klom aan boord bij een organisatie die van ver kwam. Ze hadden vier directies in vier jaar. Dat is best veel en voor medewerkers niet altijd erg prettig om dan nog met vertrouwen en trots voor je organisatie te willen werken. De trots was dan ook flink weggezakt bleek uit mijn eerste interviewrondes en gesnuffel op de werkvloer. De nieuwe veranderingen werden dan ook niet echt met open armen ontvangen. En toen kwam hij binnen…

Met de mededeling dat de directieparkeerplaatsen opgeheven gingen worden en dat de invalide parkeerplaats naast de deur werden verplaats. Ter verduidelijking: de directieplaatsen waren naast de deur en daarnaast pas was er 1 plek voor de invalide medemens. Met die actie sloot hij veel mensen al in zijn hart. Raar en waar. En dit soort acties liet hij vaker zien. En tegelijk zorgde deze nieuwe leider voor een kompas voor de organisatie. Gaf antwoord op onbeantwoorde vragen, zorgde voor rust. Maar belangrijker nog: hij nam iedereen mee op zijn reis naar de stip aan de horizon. Hij had plezier in zijn werk, was zacht op de relatie maar hard op de inhoud, maakte beloftes waar en bovendien had hij kennis en ervaring in zijn rugzak om te bouwen en te vernieuwen. Hij kreeg het voor elkaar om medewerkers weer trots te laten zijn op hun organisatie.

En ik? Ik had de eer om met deze inspirerende leider samen te mogen werken. We hebben intensief en hard gewerkt aan de toekomst van deze organisatie. Het staat nu stevig op de kaart met bestaansrecht, met een nieuw pand en een nieuwe manier van werken. Eén van de wapenfeiten waar ik knetter trots op ben!

 

Blog

Het formuleren van een visie

Welkom collega's. Dit MT is met een uur verlengd want op mijn actielijstje staat dat we onze visie en missie gaan formuleren. En als het aan mij ligt starten we eerst met onze kernwaarden. Momentje, waar heb ik ze ook alweer liggen? …Daar voegen we onze klantbeelden aan toe. …Iemand een idee hoe onze klant over ons denkt? …En dan stel ik voor dat onze communicatieafdeling een mooi verhaaltje ervan maakt. Ik stuur ons businessplan mee, daar halen ze onze ambitie maar uit. Beetje poëzie, beetje emotie.

Zo’n mooie kans laat je als management liggen. Een kans om de tijd te nemen uit wat voor DNA jouw organisatie eigenlijk echt bestaat. Inhoudelijk en procesmatig een bijzonder traject als je dat met geduld gaat doorlopen samen. Het formuleren van een missie en een visie inclusief de kernwaarden is niet een kwestie van een boek pakken van een slimme merkenprofessor en daar een missie uit formuleren. De kunst is om een visie, missie en DNA te formuleren die jou en je organisatie uniek maken. Want iedereen wil innovatief, resultaatgericht en menselijk zijn. Maar wie ben jij nou echt?

Het is een traject dat je als verantwoordelijke leider niet als agendapunt met je MT afhandelt. Het kan namelijk een ontzettend gaaf en energiek proces zijn in samenwerking met een kernteam van medewerkers. Op die manier wordt het verhaal van de organisatie gelijk gedragen en creëer je eigenaarschap voor het resultaat. Want als het verhaal van je organisatie klopt, dan ligt er concrete bewijslast op de werkvloer en kun je die legitimatie weer inzetten richting klanten en andere stakeholders. Dat noemen we een brug slaan tussen binnen en buiten oftewel internal en external branding moeten aansluiting hebben op elkaar. Maak intern waar wat je naar buiten belooft!

 

Visie op verandercommunicatie

In de afgelopen jaren heb ik ervaren dat in-en externe communicatie onmisbaar is gedurende transities. Organisaties die gaan bewegen moeten in mijn ogen minimaal kunnen uitleggen aan hun omgeving waarom ze willen veranderen. Ze moeten antwoord kunnen geven op de vraag: what’s in it for me? Een organisatie die gaat veranderen heeft professioneel advies, ondersteuning en uitvoer nodig van diverse specialisten waaronder een communicatiespecialist die verstand heeft van de effecten van veranderingen bij mensen.
Veranderingen hebben verschillende invalshoeken: fusie, overname, een implementatie van bv. een andere (betere) manier van werken, de invoer van nieuwe ICT, HRM, CRM-systemen of een reorganisatie. Iedere verandering brengt een eigen dynamiek mee en heb je te maken met mensen, En bij verandercommunicatie is de context waarin je werkt als specialist anders dan bij andere communicatiedisciplines. Je hebt kennis nodig over de organisatie, van cultuur, je moet snappen welk leiderschap er zit en hoe deze leiders acteren en waarom. Maar ook kennis van het gedrag van mensen is een belangrijk element waar een verandercommunicatiespecialist naar kijkt.

Met verandervraagstukken raak je hoe dan ook de mensen om je heen en dat vraagt om een methodische aanpak van de interne en soms ook externe communicatie. Transitievraagstukken en communicatie gaan bij mij al heel lang hand in hand met een aantal wapenfeiten bij verschillende organisaties/branches waar ik oprecht trots op ben.

 

Blog

Herken jij dit?

De keek op de week is saai en langdradig.
Ik heb de mensen aan tafel, maar er komt niks uit.
Het zijn altijd dezelfde mensen aan 't woord.
We zijn nooit compleet.
Er is geen tijd voor interactie.
Mijn baas is de zendmast.

Je kunt er namelijk wat aan doen! Stel jezelf de volgende vragen:

  • Hoe maak ik / maken we er een wervelend overleg van?
  • Hoe kunnen we middelen efficiënt inzetten in combinatie met de werkoverlegstructuur zodat we altijd compleet zijn?
  • Hoe kunnen we meer besluiten in plaats van alleen maar praten en geen stap verder komen?
  • Hoe zorg ik /zorgen we ervoor dat de inbreng van iedereen wordt gehoord en gewaardeerd?

Kom eens uit de box en probeer onderstaande tips eens.

  1. Ga eens overleggen in een andere ruimte. Zet de stoelen aan de kant en ga staand vergaderen. Onderzoek wijst uit dat je hersenen actiever blijven bij staan en je blijft dus bij de les. Daarbij wil je niet te lang staan - want au de rug - dus ga je automatisch efficiënter vergaderen.
  2. In de meeste vergaderingen wordt slecht geluisterd. Men wil graag eigen opmerkingen en het eigen verhaal kwijt en dat gaat ten koste van het luisteren. Ga daarom eens met de rug naar elkaar toe zitten. Het lijkt misschien niet netjes, maar door elkaar niet meer te zien en alleen te horen wordt er opeens veel beter geluisterd. En dat is juist wel weer netjes.
  3. En een concrete actie-/besluitenlijst (niet te groot, niet te vage acties) kan meer dan voldoende zijn. Een verslag kost veel tijd en hoe wordt het eigenlijk gelezen? Wat wordt er eigenlijk mee gedaan?
  4. Het einde van de dag lijkt niet een logisch moment voor je overleg. Maar met hulp van een goede werkvorm kun je juist dan iedereen op de goede manier een bijdrage laten leveren. Als je om 16.00 uur begint, voorkom je dat je in oeverloos lange discussies terecht komt (want iedereen wil ook wel weer eens naar huis!). Iedereen kan bovendien zijn lopende zaken van de dag eerst afwerken. En je zou natuurlijk ook direct na het -korte-overleg een teamborrel kunnen organiseren! Wel zo leuk!
  5. Je omgeving heeft invloed op je overleg. Waarom zou je niet eens weg gaan uit je standaard vergaderkamer? En bijvoorbeeld gewoon eens een uur naar buiten gaat, terwijl je de relevante zaken bespreekt? Niet iedere keer (niet ieder onderwerp leent zich er ook voor en ook de grootte van de groep speelt mee), maar varieer in vorm en omgeving…voor een beter resultaat met energie!
  6. Ten slotte werken is serieus. Het draait om geld, om het verwerven en behouden van onze klanten, om het zorgvuldig besteden van beschikbare middelen, etc. Het zijn allemaal gewichtige zaken. Maar niets werkt zo goed wanneer mensen lol hebben in het werk. Dan gaan zaken opeens twee keer zo snel. Dus stel na elk besluit de vraag ‘Wat is er leuk aan dit besluit?

Take serious things playfully and playful things seriously...

 

Mijn aanpak

Ik geloof bij iedere verandering in het commitment van de leiders. Met die verbinding gaan we samen verder werken aan het commitment bij de medewerkers en andere belanghebbenden. Nee, ik hanteer geen standaard recept hiervoor. Ik hanteer wel mijn (basis) ingrediënten voor de aanpak waarvan ik heb ervaren dat ze werken bij veranderingen: interactie, anders dan anders, onconventioneel, op maat, tijdig en concreet vanuit het visionair geheel. Ik werk graag met, bij en voor mensen. Ik wil eerst verbinden door mensen te leren kennen, door naar ze te luisteren en te achterhalen waar hun kracht zit. Ik wil weten welke (informele) rol ze hebben of willen hebben in de verandering, waar ze staan en wat ze willen en wat ze vooral ook niet willen en waarom niet. Ik adviseer, faciliteer en coach zodat mensen nog meer in hun kracht komen te zitten en zo zelf kunnen gaan bijdragen aan het succes van de verandering. Ik wil dichtbij de leiders zitten, de verbinding leggen door naar ze luisteren, hun taal te vertalen naar de organisatie, ze dichter bij medewerkers te krijgen. Ik wil voor leiders de luis in de pels zijn, het derde kritisch oog maar ook de strategische pragmatische adviseur die hen verder helpt in het nemen van beslissingen en het maken van keuzes. Op die manier draag ik met veel plezier bij aan het verandersucces van een organisatie.

 

Ervaringen

 

Contactgegevens | Nathalie van Hooijdonk
 

 
Jouw creativiteit, drive en enthousiasme zijn altijd je sterkte kanten geweest, en je vermogen dat over te dragen op anderen. De laatste jaren heb je daar grote ervaring op je vakgebied aan toegevoegd. Je bent erg goed is staat om in een bedrijf de sfeer en de trends, de issues op te pakken en die aan de orde te stellen, op een vernieuwende en inspirerende manier en met veel gevoel voor mensen en omstandigheden. Je kunt mensen aansturen op een prettige, duidelijke manier en goed omgaan met allerlei omstandigheden en gebeurtenissen, ook de minder plezierige. Gaby Nedeski
Nathalie is een zeer gedreven en creatieve communicatie-professional, haar ervaring met change management was cruciaal voor ons succes in Oss. Na de overname van de activiteiten in Oss door Aspen was heel veel behoefte aan duidelijke en eerlijke communicatie; zowel intern als extern. Door haar inzet en creativiteit is er in een korte tijd heel veel bereikt bij Aspen in Oss: o.a. Communicatie-afdeling, Nieuwsbrief, Website, Kwartaalbijeenkomsten en follow-up sessies, verschillende events. Mede door de inzet van Nathalie is de Aspen identiteit duidelijk neergezet en opgepakt door de medewerkers. Wim de Rooij
Ik heb 15 maanden met veel plezier met jou mogen samenwerken bij Endinet. Je enthousiasme voor het vak en de energie die je uitstraalt zijn aanstekelijk. Het is prettig samenwerken met jou, want naast alle communicatiekennis die je bezit, ben je ook een KEIgezellig persoon en hebben we ook flink wat afgelachen deze maanden. Je kent je eigen sterke, maar ook je verbeterpunten als geen ander en dat maakt je tot een ware professional. Het zou leuk zijn als we in de toekomst nog eens onze krachten mogen bundelen! Martine Goverde
 
 
Contactgegevens | Nathalie van Hooijdonk